Forsíða > Dansk information > Prentvænt

Uddannelsen ved MS

I Undervisningsministeriets Læseplan for Ungdomsuddannelserne står der bl.a. følgende:

„Ungdomsuddannelsens skoler skal forberede eleverne til liv, arbejde og videre uddannelse. Skolerne har derfor en væsentlig opgave vedrørende elevernes almene uddannelse og indføringen af dem i samfundslivet, foruden at de skal danne ramme om indføring i nationale og internationale kulturværdier.“

Menntaskólinn við Sund er en gymnasieskole efter klassesystemet der tilbyder uddannelse til studentereksamen. Eleverne er sammen i klasser i langt de fleste fag. Skolen har som målsætning at eleverne kun skal have det bedste, en god uddannelse, god service og undervisning af bedste karat, uanset hvilken linje de går på. Endvidere lægger skolen vægt på at være i spidsen hvad angår undervisning i naturfag. Disse mål vil skolen opnå ved at appellere til elevers og ansattes initiativ, ved at lægge vægt på god undervisning og varierede undervisningsmetoder, udnyttelse af informationsteknologi i undervisningen, godt teknisk udstyr, samarbejde med virksomheder og institutioner, og på at de ansatte til stadighed videreuddanner sig.

Om klassesystemet

 •  Eleverne sættes i klasser efter deres valg af linje og gren. De er sammen i de fleste fag.
 •  Undervisningen er tilrettelagt ud fra skoleåret som enhed. Eleven skal opfylde beståelseskravene for året som helhed for at komme op i næste klasse. Hvis eleven ikke består disse krav, må han tage året om.
 • Hver klasse får en klasselærer som er en af de lærere der underviser klassen.
 • Hvert fag afsluttes med studentereksamen. Eksamenskarakteren til studentereksamen, årskarakter og eksamensresultat i faget anføres på studentereksamensbeviset; andre karakterer ikke.

Skolen lægger vægt på

 • Et elevvenligt miljø.
 • Varierede undervisningsmetoder og et virksomt udviklingsarbejde.
 • Et godt arbejdsmiljø.
 • God forberedelse til videregående uddannelse og faglig rådgivning.
 • Godt moderne udstyr til undervisning og læring.
 • Internationalt samarbejde for elever og lærere.
 • Effektiv selvevaluering.
 • Hjælp til elever med indlæringsproblemer.
 • At eleverne arbejder selvstændigt.
 • Et aktivt og stærkt elevforeningsarbejde og et effektivt forebyggende arbejde.

Studentereksamen

Ved afslutningen af gymnasieuddannelsen opfylder eleverne følgende krav:

1.       Eleverne opfylder adgangskravene til videregående uddannelser.

2.       Eleverne har fået et bredt indblik i samfundet der letter dem valg af uddannelse og erhverv.

3.       Eleverne har en almen viden og desuden en solid oversigtsviden i deres faggren. Det indebærer at eleverne:

 • Er velorienterede i og sætter pris på litteratur og kunst.
 • Kender deres rettigheder og pligter som borgere i et demokratisk samfund.
 • Er velorienterede om miljøforhold og bevidste over for deres ansvar over for naturen.
 • Er bevidste om den islandske kulturs rødder, Islands særstilling, dets placering i det internationale samfund og ansvar over for det.

4.       Eleverne har lært disciplin i arbejdsformer og evne til at give sig i kast med nye opgaver. Det indebærer at eleverne:

 • Har en god beherskelse af det islandske sprog, både i tale og skrift.
 • Har gode færdigheder i engelsk og mindst to andre europæiske sprog.
 • Er i stand til at arbejde systematisk med projekter, både selvstændigt og sammen med andre.
 • Er i stand til selvstændigt at skaffe sig information på forskellig måde, fx anvende biblioteker, forskellige opslagsværker og internet.
 • Kan anvende deres viden på nye områder.
 • Kan give og modtage positiv kritik og begrunde deres forestillinger.

5.       Eleverne har tilegnet sig god opførsel. Det indebærer at eleverne:

 • Udviser respekt for sig selv og andre mennesker uanset holdninger, tro og udseende.
 • Respekterer deres miljø.
 • Har vænnet sig til omhu, præcision og almen høflighed.

6.       Eleverne stoler på deres evner og gør sig klart at de selv er ansvarlige for deres læring.

Rettigheder efter endt uddannelse

Studentereksamen giver adgang til universiteter og andre videregående uddannelser efter den enkelte skoles nærmere bestemmelse. Gymnasiet giver en god almen uddannelse der anses for at være en udmærket forberedelse til forskellige job. Studentereksamen giver derimod ikke ret til udøvelse af nogen bestemt profession.


Menntaskólinn við Sund | Gnoðarvogi 43, 104 R.vík | Sími skrifstofu: 5807300 | msund hjá msund.is
Ábyrgðarmaður: Már Vilhjálmsson | Þessi síða var síðast uppfærð 14.06.2005